Thun con ó Hiệp Thành
Thun con ó Hiệp Thành
Đơn giá: 40.000 đ
Tiết kiệm: 0%
Giá bán: 40.000 đ
Số lượng:

Thun Con Ó Hiệp Thành

Khổ lớn, trung, nhỏ

Xuất xứ: Việt Nam

Đơn vị: 0,5 Kg/bịch