Giấy thơm A4
35.000 đ
Bìa thái  thơm
35.000 đ
Bìa thái A4
35.000 đ
Paper One A3 80 gsm
126.000 đ
Giấy A4 70 Excel
47.500 đ